Woordbediening

Woensdagaand: 18:00

Sondagoggend: 09:00

Sondagmiddag: 17:00

Biduur op Vrydae om 18:00

By Betlehem Oord
Hoewe 46, Beverleyrylaan, Andeon

Navrae by Arnold:
Tel: 0727095490
Epos: arnold@betlehem.org.za