stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Voetganger Viktimisasie
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Ons hoor gereeld hoe die "motoris" uit die hoogte uit kla oor die voetgangers wat so gevaarlik is en oraloor in die paaie is. "Motoriste" wat seker nooit in hul eie lewe, ook 'n voetganger is nie...

Die punt wat hul uit die oog verloor, is dat die meeste van ons nie gemotoriseerde vervoer as primÍre mobiliteit gebruik nie. Ons gebruik met dank die twee trappers wat Vader ons mee geseŽn het, vir die die doel waarmee hul vir ons gegee het. Slegs wanneer afstand dit regverdig en Hy in die nodige voorsien het daarvoor, gebruik ons gemotoriserde vervoer.

Die gemiddelde volmaakte mens kan dus maar hier begin ophou lees. Hy gaan in elk geval nie die res van hierdie artikel verstaan nie... Of dalkies, moet hy tog verder lees. Dit maak dalk net sy kleinhondjie ogies oop.

Hierdie foto-artikel verduidelik woordeloos waarom daar soveel voetgangers in die ryvlak stap. Voetgangerteenwoordigheid is die gevolg van 'n reeks onnandenkende en respeklose besluite of aksies van 'n verhewe stand van skepsel wat nie 'n voetganger as waardige gelykgeskapene ag nie. Elkeen van die foto's hieronder, wys 'n situasie waar een of meer munisipale voorskrif of verkeersregulasie oor die gebruik van sypaadjies verontagsaam word. ReŽlings wat bedoel is om juis die sypaadjie 'n veilige plek te maak vir voetgangers. Ironie is dat diť wat kla, deur hul eie onbedagsame en onnadenke manier van sypaadjiegebruik, die grootste rede is vir voetgangerteenwoordigheid op ryvlakke.

Hierdie foto's is maar enkele voorbeelde. Kyk self hoe lyk dit in jou buurt. En as jou gewete jou aanspreek, het hierdie foto's hul doel bereik. Indien nie. sal jy waarskynlik tot jou sinne kom die oomblik as jyself per geleentheid weens gedwonge omstandigdhede, ook 'n voetganger is.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Reis nou saam deur die kiekies. As dit opnude frustrasie by jou opwek omdat jy daagliks hierdie testering op straat beleef, stem saam voor Vader dat die onnandenkendes se ogies sal oopgaan. As jou gewete jou aanspreek omdat jyself die aggressor is, bely dit en stel dit reg. En as jy dink die skrywer hiervan se breinselle is geroes, het dit darem gemaak dat jy sy naam nou sal onthou en hierdie artikel in jou nagmerries by jou sal spook tot jy uiteindelik verstaan.

Mag elkeen se reaksie op hierdie foto-artikel, tot wedersydse heil wees.© Stof 2011/11/11
.