stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

'n Virus met 'n roeping
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Reeds by die Skepping het die wese genaamd mens homself bo sy Skepper probeer verhef deur die verbode vrug te eet. Sedert die dae van die uittog uit Egipte is die Volk reeds gewaarsku oor die gevolge van losbandigheid. Soos dit 'n tipiese mens betaam, het talle gereken dis 'n voorskrif wat bloot daarop uit is om die plesier uit die lewe te neem. Toe dir Farao nie wou toegee aan 'n versoek om die Volk Israel te laat vry gaan nie, het verskeie peste en plae hom en sy onderdane holrug gery. Toe die skim wÍreldburgers besluit het om hulle identiteit en Volkstrots waarwel toe te roep by die toring van Babel, is hulle deur 'n taalverwarring getref wat juis hulle unieke identiteite bevestig het. Toe die mens te slim vir God begin raak het en sy eie strukture meer gesag gegee het as wat hulle ooit op sou kon waag om te roem, het die Sondvloed die totale bevolking uitgewis, en net die regverdiges 'n kans op oorlewing gegee. Steeds was die mens maar 'n moedswillige spesie wat geen les ter harte neem nie. Losbandigheid het voortgeduur, en roekelose omgang met materiŽle plesiere het weereens 'n menige laat vergeet van hul oorsprong. Toe Jona nie gehoorsaam was aan sy Roeping nie, het hy uiteindelik in die maag van 'n reuse vis beland, sodat hy daar in stilte kon besin oor sy daad. Eers toe hy besluit het om gehoorsaam te wees, het die vis in opdrag van God vir Jona uitgespoeg. Moes seker maar 'n slymerige spulletjie gewees het. In elk geval, nadat hy homself gereinig het, het hy toe wel sy Roeping gaan uitvoer, en deur Jona se profesie is derduisende gered.

In die nuus is onlangs verwys na 'n insek wat na bewering Vigs kan versprei. Dit was opvallend dat daar deurentyd verwys is na wetenskaplike navorsing in die verband. Vanuit die oorsaak, aard en doel van Vigs, is dit egter duidelik dat hierdie bewering heeltemal buite die spektrum van Vigs val. Soos algemeen bekend, is Vigs in wese tog eintlik 'n siekte wat deur seksuele losbandigheid versprei word. Dit is dus 'n Goddelike gegewe wat daargestel is om op 'n natuurlike wyse die losbandiges te begin uitroei.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Soos enige pes, wat ook baie waargeneem word as bv. rotte deur 'n pes uitgeroei word, ly daar ook ongelukkig onskuldiges. Tog bly die primere lyers aan die siekte die wat deur 'n lewenswyse daarvoor gesoek het. Die kinders wat derhalwe daarmee gebore word, het dus nie self daarna gevra nie, maar die verskynsel is in pas met die Woord waar daar gestel word dat die sondes van die vaders tot aan die derde en vierde geslag besoek sal word. Dit is ook 'n feit dat die grootste groep vigslyers uit 'n reeds oorbevolkte swart samelewing kom. Deur 'n kombinasie van losbandigheid en 'n onverantwoordelike tempo van aanteling, raak dit elke oomblik duideliker dat Vigs 'n manier is wat deur God self daargestel is om Sy voorskrifte te beskerm, asook 'n oorbevolking uit te roei. As pes vir rotte werk, kan Vigs seker ook vir mense werk. Die bewering dat 'n insek Vigs dus kan oordra, is uit pas met die doel van Vigs en hou geen verband met die primere rede waarom Vigs met ons is nie. Dit is of komies of tragies dat die betrokke wetenskaplikes nou soveel geld bestee om 'n stelling te ondersoek wat tot niks sal lei nie. Vigs is nie malaria of verkoue nie, dis 'n unieke siekte met 'n besondere roeping, en sy uniekheid lÍ daarin dat die wat daarvoor soek, dit sal kry. Daarteenoor, die wat op 'n verantwoordelike wyse na die voorskrifte van die Woord leef, hoef nie daarvoor te vrees nie.

Dis wel tragies dat die benadering wat die regering volg oor Vigs, soveel onnodige geld in 'n put laat val wat nooit weer gesien sal word nie. Sou dit nie beter belÍ kon word in 'n daarwerklike poging om die spesie Homo SapiŽns en Barbarus Caffrae dalk tog vir sover dit moontlik is, te probeer opvoed tot verantwoordelikheid nie. Dan sal Vigs se verspreiding as 'n uitvloeisel van verantwoordelike optrede, drasties verminder. Realisties gesien, is opleiding in hierdie geval moontlik ook maar bloot 'n oppertunistiese eksperiment wat waarskynlik ook maar 'n put sonder bodem is, gesien vanuit die opvoedingskultuur van 'n groot deel van die teikengroep.

Ek, en ek glo geen ander mens ook het 'n ander oplossing vir Vigs nie. Daar is nie, en sal ook nie 'n chemiese genesingsmiddel vir Vigs ontdek word nie, want voorkoming daarvan lÍ nie in chemie nie, maar in 'n verantwoordelike lewenswyse en daarmeegepaardgaande beskaafde seksuele- en aanteelpraktyke.

Hopelik besef die medici wat kosbare bronne vermors op sinnelose navorsing wat tot niks gaan lei nie, dat hulle eerder 'n opvoedingroeping het. Deur te voorkom dat die vingerwysende virus jou beetkry, is baie beter as om hom te bestry as dit te laat is. Mag die medici ook spoedig tot insig kom.

Viva VIGS. As mense dan nie na die Woord wou luister nie, sal hulle waarskynlik tog eendag na jou luister, of hulle wil of nie. Jy is 'n gestuurde virus met 'n roeping! As pes vir rotte werk, kan Vigs seker vir mense werk.

© Stof 2005/12/18
.