stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Identiteit
'n Godgegewe erfenis
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Sedert die gebeure by die toring van Babel, is daar 'n verstrooing van nasies. Die wonderlike hieromtrent is die ryke verskeidenheid van verskillende kulture wat hieruit ontstaan het. Elke volk het na die verstrooing op 'n unieke wyse ontwikkel wat uiteindelik van hom 'n volk gemaak het wat met trots aan die res van die wÍreld kon sÍ "Ek is lid van my eie volk en in my noppies daarmee.

Mettertyd het verdere gebeure ook fyner onderskeide tot gevolg gehad, wat die ryke verskeidenheid mense verder vermeerder het. Elke volk met sy eie kultuur, eie simbole, eie gebruike ontwikkel. Die verskil in kultuur was so 'n hoŽ preoriteit, dat inheemste stamme mekaar selfs afgemaai het daaroor.

Ons het in Suid Afrika meer as twintig verskillende kultuurgroepe.

Hoofsaaklik is die volgende groepe redelik goed verteenwoordig: Sotho's, Boere, Engelsmanne, Kleurlinge, Boesmans, Portugese, Pedi's, Tsongas, IndiŽrs, Ndebeles, Seswati's, Vendas, Tswanas, Maleiers, Swazis, Zoeloes, Xhosas, Chinese en ander oosterste volke, Arabiere, Sesotho's, en selfs 'n groot groep ZimbabwiŽrs wat hier 'n veilige heenkome kon vind. Ongelooflik dat daar ook 'n groep identiteitloses is wat skaam is vir hulle herkoms en hulself dan maar as 'n reŽnboognasie voorstel by gebrek aan 'n trotser volksomskrywing.

Elkeen van hierdie verskeidenheid het 'n unieke stel eienskappe wat hulle onderskei van die ander. Dit skep 'n gerusstelling van "Ek hoort Írens, ek het identiteit" Die volke wat hul eie kultuur hoog ag, en onderhou, het ook dan 'n hoŽ agting vir die ander se kulture, want hul verstaan waaroor gaan volkstrots. Deur wedersydse respek word die ander volk gerespekteer vir sy bestaan, sy kultuur en sy eienskappe. Dit sou minagting van die ander wees om hom te probeer verander tot iets wat hy nie is nie.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Veral die Sotho, Boere, Zoeloe en Ndebele kulture verstaan hierdie beginsel baie goed. Daarom dat ons met hartseer kennis neem dat daar mense is wat van mening is dat trots op my eie, noodwendig haat vir dit wat nie my eie is nie, impliseer. Die teendeel is egter so waar. Hoe trotser 'n volk op sy eie bestaan en kultuur, hoe beter verstaan hy die ander volkere se trots op hul eie kulture. Daarom sal iemand wat werklik trots is op wat hy is, en met 'n passie sy eie identiteit beskerm en uitdra, nooit 'n ander volk wat dieselfde doen haat, minag of probeer verander om soos hyself te lyk nie. Omdat daar dan Volkstrots is, sal hy wedersyds ook verwag dat sy kultuur gerespekteer word deur die ander.

Dit is hartseer dat daar vandag enkele lede van enkele Volksgroepe is wat vanuit poste wat hulle beklee, soveel as moontlik steke inkry na enige-iemand wat nie deel van sy volk is nie. Volkere wat ander haat omdat hulle anders is. Wesersydse respek begin daarby dat jy jou eie volk nooit versaak nie, nooit jou eie afkoms en fondamente vergeet nie. Dan sal jy ook begryp waarom die ander Volk met net so 'n groot passie sy kultuur koester en bewaar. Daarom die oproep, respekteer jou eie Volk, en verwag ook respek van ander Volkere vir jou kultuur, nie omdat jy daarop geregtig is nie, maar omdat jy aan hom die voorbeeld gestel het deur hom te respekteer vir wat hy is. Deur in die gat te trap van oppervlakkige eenheid, word jy identiteitloos, deel van 'n groot groep verwardes wat geen identiteit meer het nie, en diep in hul harte baie eensaam is. So 'n kunsmatige volk sal nooit mekaar ten volle verstaan nie, nooit met 'n diep innerlike vrede van die wete dat ek uniek is, deur die lewe kan gaan nie. Leef jou kultuur voluit! Saai jou identiteit uit. Moenie skaam wees vir die kultuur waarin jy geskep is nie. Vertoon jou simbole, neem deel aan jou tradisies. Wees dus trots, Sesotho, wees trots Boer, wees trots Boesman, en so ook vir die ander, want daardeur vervul jy jouself met jou besondere identiteit wat jou, in pas met die Vader se wil by Babel, 'n trotse Volk kan laat wees, en 'n getuienis vir ander.

© Stof 2009/01/19
.