stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Vryspraak: Wat sou Jesus doen?
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Die aapkas blÍr advertensie op advertensie oor versekeringsmaatskappye. Superslim enkelinge vertel die res van die wÍreld, wat by duidelike implikasie by verre hul intelektuele mindere is, hoe die lewe nou eintlik hanteer moet word. Vir elke gebeurtenis is daar een of ander menslike "voorskrif". Voorskrifte geskep deur 'n kultuur of menslike stelsel wat roem op alwetendheid. En die klomp dommetjies word deur die media gebreinspoel om daarby in te val, of andersins deur die "opgevoede" klas, verag te word. Want julle is mos nie instaat om vir julself te dink nie. Julle moet buig onder die superieure klas se wense...

Laat ons bietjie reis deur enkel scenaria wat maar alte dikwels voorkom. Scenaria waar denkende mense daagliks deur vooroordele of kultuur gemanipuleer word om hul denke op te gee...

Iemand skrik. Sy noem 'n sussie op die ingewing van die oomblik 'n minder vleiende naam. Sussie wip haar, los alles net so en gaan by die naaste polisiestasie 'n lasterklag lÍ.

'n Voertuigbestuurder het 'n glipsie. Dit veroorsaak dat een voetuig 'n ander aangename kennis toewens op tasbare wyse. Die een wat gegroet word, se bestuurder vergeet in een oomblik alles hoe die vrug van die Gees lyk, en verduidelik, dikwels in 'n nie standaard taal, wat sy van die ander bestuurder dink. Dan word eers die superieure baadjie aangetrek, en soveel ammunisie uit die bestuurder wat die glipsie gehad probeer wurg. Maar self, wil Superieur, nie veel inligting deel nie.

'n Versekeringseis word verwerk. Weens 'n medemens se glipsie, is daar materieŽle skade. En die maatskappy wat die diens aanbied, wil dadelik weet: Wie is skuldig. Skuld: die een onding wat te maklik aan ander toegedig word. In elke situasie word 'n weegskaal van oordeel ingebring. Een sussie moet nou as skuldig gebrandmerk word, en die ander as 'n slagoffer... En die oomblik as die oordeelsugtiges hulle meerderwaardige besluit geneem het, word een mens op die hande gedra en die ander verag, verkleineer en as substandaard uitgekryt.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Ek sien nie die nodigheid om in die vuil detail van die manier waarop gelykgeskape medemense mekaar daarna in die openbaar verkleineer, eers te bespreek nie. Ook nie die sogenaamde regstelsel wat so roem op die beginsel van skuld en onskuld nie. Vir bepaalde afwykings, is daar dikwels weinig prognose...

In beide scenaria, word die feit dat een van die betrokkenes 'n glipsie gehad het, meteens 'n weerspieŽling van die bepaalde mens se karakter. En skielik put almal teenwoordig behae daaruit 'n medemens te verkleineer. Dit wat 'n oomblik gelede nog as waardige medemens hanteer is, word skielik nou 'n sot, en vele ander enkellettergrepige name. Besonderhede word wraaksugtig geŲes en dreigemente van presie wat die een persoon beplan om met die ander te doen, word luiddrigtig en met trots geuiter.

En skielik, verstaan Stof iets van die ongelowige wat sÍ hy wil nie 'n gelowige wees nie. Want in elk van hierdie scenaria, het hy mense wat hulself as gelowiges beskryf, sien oordeel, sien haat, sien wraak spreek en gesien hoe 'n ander, geminag en veroordeel word. As hy daarna sÍ, dis nie hoe ek wil wees nie, wie kan hom verkwalik?

Wat sou Jesus doen? Sou Hy ook as Hy vandag op aarde was, hom so wangedra het. Sou Hy ook 'n skepsel van Sy Vader met allerlei veragtelike terme verkeineer? Of sou Hy die groter geheel gesien het. Sou Hy dalk net sy arms uitgesprei het en die persoon wat die glipsie gehad het, 'n drukkie gaan gee? En terwyl hy die persoon so druk, dan spreek Hy vry. Hy spreek lewe. Is jy bereid om Sy voorbeeld te volg. Is jy bereid om jou obsessie met materieŽle dinge en die noodwendige skadetjies wat dit soms opdoen, opsy te stoot, en as 'n getuienis van vandag af te begin vryspreek, te begin lewe spreek. As Jesus Christus nie Sy bloedoffer vir my en jou gebring het nie, sou ons verlore wees. As God die Vader nie op grond daarvan vir elkeen van ons vergifnis bewerk het nie, was daar nie hoop nie. Wie is ons dan, as vrygespreektes, om steeds ander te wil oordeel. Pa sou kon besluit om vryspraak van diegene wat nie self vryspreek nie, dalk net terug te trek. En dan, sou Hy nie van onregverdigheid beskuldig kon word nie.

WSJD?

Na aanleiding van 'n gesprek oor 'n soortelyke situasie, het kollega Mieke ook 'n stukkie geskryf.
Volg gerus hierdie skakel en deel in haar waarnemings.


© Stof 2010/07/14
.